Robust Fiber (ibland kallat Robusta Nät eller Robusta Fibernät) är en branschstandard som ställer en rad minimikrav vid byggande av fibernät. Robust Fiber har tagits fram på initiativ av Post- och Telestyrelsen (PTS) och har som mål att säkerställa driftsäkerheten Sveriges infrastruktur för kommunikation.

En viktig del av Robust Fiber utgörs av krav på de material som används vid byggande av fibernät. Bl.a. ställs krav på av IP-klass (nivå på skydd mot vatten, damm, m.m.), IK-klass (nivå på slagtålighet), korrosionsresistens, m.m. på markskåp, skarvskåp och skarvboxar. Utöver detta krävs godkänt tätningsmaterial, kabelutsättningspunk, markisolering m.m.

C3 Connect marknadsför endast material som uppfyller de krav som ställs enligt Robust Fiber. I många fall överstiger C3 Connects produkter dessutom minimikraven för att undvika framtida underhållskostnader och säkerställa en långvarig drift utan minskning av prestanda i ert bredband.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om Robust Fiber. Du kan också lästa mer om. Du kan läsa mer på www.robustfiber.se.

Under rubriken Produkter Robust Fiber lyfter vi fram ett antal produkter som är särskilt lämpade för byggande av framtidssäkra fibernät. Val av markskåp / fiberskåp, skarvboxar och skarvskåp är av särskild betydelse för att säkra en underhållsfri drift.

preloader