Oberoende utvärdering av vårt hållbarhetsarbete

C3 Connect använder sedan 2015 tillbaka det oberoende analysföretaget EcoVadis. Deras bedömning av företag sker inom fyra områden: miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp och ger poäng från 0 till 100 på hur vi uppfyller krav inom varje område. För 2022 (senaste utvärderade perioden) erhöll vi en totalpoäng på 66 av 100 vilket innebär att vi ligger i den 91 percentilen, alltså bland de 9% högst rankade i vår bransch, Telekom. Vi strävar kontinuerligt mot att förbättra oss och nå en ännu högre rankning.

EcoVadis är en av världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag. Metodiken bygger på internationella hållbarhetsstandarder som the Global Reporting Initiative, UN Global Compact och ISO 26000. EcoVadis globala team består av mer än 1000 personer från 52 nationaliteter, som bedömer företag och ger poäng från 0 till 100 på hur de uppfyller krav när det gäller miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och inköp.

preloader