Search
Generic filters

PON-teknik

Ett passivt optiskt nätverk (PON) är ett fiberoptiskt nätverk som använder sig av en punkt-till-multipunkt-topologi och optiska splittrar för att leverera data från en enda sändningspunkt till flera användarslutpunkter.

Med passiv avses i detta sammanhang att fibern och delnings- och kombinationskomponenterna är strömlösa.

I motsats till ett aktivt optiskt nät krävs elektrisk kraft endast vid sändnings- och mottagningspunkterna, vilket gör ett PON naturligt effektivt ur ett driftskostnadsperspektiv.

Passiva optiska nät används för att samtidigt överföra signaler i både uppströms- och nedströmsriktningen till och från användarens slutpunkter.

preloader