Företaget

C3 Connect erbjuder en komplett portfölj av absolut marknadsledande produkter för byggande och underhåll av telekomnät och elnät. Grunden för C3 Connects marknadsledande produktportfölj utgörs av långsiktiga och strategiska samarbeten med dels CommScope och dels med Triarca.

I vår produktportfölj från Triarca (tidigare Elogic Systems) ingår skåp, kapslingar och tillbehör för både telekom- och elnät. I sortimentet från CommScope (tidigare TE Connectivity), som omfattar produkter för telenät baserade på både fiber och koppar, ingår bl.a. skarvboxar, skarvskåp, paneler, POF-hybridfiber, krympsatser, gelskarvar, skarvklämmor, TDUX samt plintsystem med bl.a. plintar, plinthållare, kopplingslådor och åsk- och överspänningsskydd.

C3 Connect kan med sin kunniga personals mångåriga erfarenhet, tillsammans med sitt nära och strategiska samarbete med sina producenter,erbjuda service och support i toppklass.


Affärsidé

C3 Connects affärsidé är att leverera absolut marknadsledande kopplingsprodukter och skåpprodukter för byggande och underhåll av telekom- och elnät på den svenska marknaden. C3 Connect ska bearbeta alla aktörer som påverkar material- och systemval medan försäljning och distribution sker i samarbete med logistikpartners.


Våra leverantörer

Grunden för vår marknadsledande produktportfölj utgörs av dels skåp, elkopplare och kapslingar från Trarcaoch dels av plintsystem och fiberprodukter från CommScope.

Vårt strategiska och nära samarbete med våra två huvudleverantörer gör att vi kan säkerställa en hög kompetens och service, samt att vi kan vara mycket flexibla och snabba på att ta fram kundanpassade lösningar.

0152 - 710 710

info@c3connect.se

Finningevägen 52, 645 42 Strängnäs

preloader