I maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. I vår roll som kund, leverantör och arbetsgivare innebär det att det ställs nya krav på hur vi lagrar och hanterar personuppgifter. Vi vill därför informera er om vårt arbete och vår policy avseende GDPR, samt hur vi framledes kommer att arbeta med lagring och behandling av personuppgifter.

C3 Connects grundläggande princip kring personuppgifter är enkel. Så få personuppgifter som möjligt lagras i våra register. Era namn, er arbetsplatsadress och telefonnummer och e-post till er arbetsplats lagras. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna upprätthålla vår affärsförbindelse med er på ett praktiskt sätt. I övrigt registreras inga personuppgifter. Ni har dessutom rätt och möjlighet att när som helst kontakta oss ifall ni vill begära ut den information som finns lagrad om er och/eller bli raderad från våra register.

Vill ni veta mer om vår GDPR-policy så kan ni läsa den genom att klicka på nedanstående länk.

GDPR-policy

preloader