I samband med Elmässan i Kista/Stockholm (19-20:e oktober) och Stadsnätsföreningens Höstforum i Borlänge (25-26:e oktober) så lanserar vi ett helt nytt produktområde i form av UPS:er från den välkända tyska tillverkaren Wöehrle.

”För att ytterligare bidra till ett stabilare nät som även klarar energiavbrott så lanserar vi nu en serie välbeprövade UPS-lösningar från vår partner Wöhrle. Wöhrle har ett brett program där skalbarheten och den överlägsna verkningsgraden möjliggör en
säkrare anläggning till en optimal totalekonomi.
Dagens verklighet ställer ännu högre krav på våra anläggningar. Hör av er till oss så sammanställer vi en lösning som möter dina utmaningar i en allt osäkrare omgivning.”

Läs mer i broschyren ”Avbrottsfri kraft”:

https://www.c3connect.se/wp-content/uploads/2022/10/2209-Broschyr-8sid_ver-2_webb.pdf

preloader