Bygg Robusta Fibernät

För att säkerställa driftsäkerheten i Sveriges infrastruktur för kommunikation har Post- och Telestyrelsen (PTS) initierat en branschstandard som ställer en rad minimikrav vid byggande av fibernät. Denna branschstandard kallas Robust Fiber (ibland kallat Robusta Nät eller Robusta Fibernät).

Ett fibernät med hög bandbredd och tillförlitlighet är en central del i vår vardag. Avbrott och prestandabortfall är källa till irritation och reklamationer. Dessutom är underhåll och reparation av ett fibernät är personalintensivt och kostsamt. Därför är det viktigt att fibernätet byggs med rätt material.

Robust Fibers minimikrav på material som används vid byggande av fibernät innefattar bl.a. IP-klass (nivå på skydd mot vatten, damm, m.m.), IK-klass (nivå på slagtålighet), korrosionsresistens, m.m. på markskåp, skarvskåp och skarvboxar. Utöver detta krävs godkänt tätningsmaterial, kabelutsättningspunkt, markisolering m.m.

Med C3 Connect som materialleverantör garanteras du att fibernätet klarar materialkraven enligt Robust Fiber. I flera fall överstiger C3 Connects produkter dessutom minimikraven för att undvika framtida underhållskostnader och säkerställa en långvarig drift utan prestandabortfall.

Materialkostnaden normalt endast 15-20% av den totala kostnaden vid byggande av fibernät. Resterande kostnader består av projektering, grävning, installation och återställning. Bra produkter är därför en mycket billig investering för framtiden eftersom de inte kostar mer eller på sin höjd är marginellt dyrare.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om Robust Fiber. Du kan också lästa mer om. Du kan läsa mer på www.robustfiber.se. (länk)

Under rubriken Produkter Robust Fiber (länk) lyfter vi fram ett antal produkter som är särskilt lämpade för byggande av framtidssäkra fibernät. Val av markskåp/fiberskåp, skarvboxar och skarvskåp är av särskild betydelse för att säkra en underhållsfri drift.

preloader