NY kontrollutsättningspunkt, KUP för skåpmontage

Denna varianten av KUP för skåp har tre anslutningspunkter tydligt markerade i tre olika färger för anslutning av instrument. Dess universella utförande gör det möjligt att montera KUP:en såväl i markisolering, som på montageplatta. Utförandet med två poler åt samma håll gör att den monteras långt ut i skåpets kanter, både till höger OCH vänster. Den går att vända så att den passar ert montage, på bästa sätt. Anslutningskablaget på

Läs mer

;

Robust Fiber – Ny branschstandard

Robust Fiber (ibland kallat Robusta Nät eller Robusta Fibernät) är en branschstandard som ställer en rad minimikrav vid byggande av fibernät. Robust Fiber har tagits fram på initiativ av Post- och Telestyrelsen (PTS) och har som mål att säkerställa driftsäkerheten Sveriges infrastruktur för kommunikation. En viktig del av Robust Fiber utgörs av krav på de material som används vid byggande av fibernät. Bl.a. ställs krav på av IP-klass (nivå på

Läs mer

;

preloader