Reparationssats XAGA-500-125/30-CRJ1-SE används för att reparera skador ända in till spårkärnan på dubbelmatlad optokabel. Omvikningshylsa XAGA-500-125/30-CRJ1-SE ger mekaniskt och kemiskt skydd och kan
användas även vid långa skador

preloader