Används för att tillsluta kabelände som ska trycksättas.
Krymphättan tål ett kontinuerligt tryck av 2

preloader