Tryckskydd
Proppningssatser
Proppningssatser 10 – 300 par omvikningsbar
Används för att göra limproppar på inskarvad kabel och är därför försedda med omvikningsbara limförsedda krymphylsor och låsskenor. Proppningssatserna går att använda på kablar med maximalt 300 par.
Används för att göra limproppar på inskarvad kabel och är därför försedda med omvikningsbara limförsedda krymphylsor och låsskenor.
Proppningssatserna går att använda på kablar med maximalt 300 par. Krympsatsens längd är 300 mm.Installationen bör ske inom temperaturintervallet +5° C till +45° C.
Vid temperatur under +5° C tillförs extravärme före och under installationen. Limproppen kan tryckprovas/trycksättas efter 24 timmarSatsinnehåll:
Krymphylsor

preloader