Värmeskyddet har som uppgift att skydda kabeln från värmen vid "krympning" av skarv.

preloader