BUDI-skåpet från CommScope är ett universellt skarvskåp som tillgodoser funktioner så som skarvning och integrering av
passiva komponenter. Skarvskåpet utformas efter behov genom att lägga till önskat antal skarvkassetter

preloader