TDUX tätar i kanalisation med eller utan
kabel/kablar och kan ävan installeras om vatten
finns i kanalisationen. (Observera att
kabelröret vid indragning i fastigheter skall
punkteras på utsidan för att inte få stående
vatten i röret.

preloader