Ett installationsverktyg som utnyttjar kolsyrepatroner och är försett med en manometer och säkerhetsventil.

"TDUX kabelrörstätningar kan blåsas upp med olika verktyg.
Dessa måste ha en kapacitet att blåsa upp TDUX till ett tryck på 3

preloader