Kolsyrepatroner på 16gram till verktyg 3430001/LVGA10120.
Gastrycket i patronen är ca 60 bar vid rumstemperatur. Max användningstemperatur 50°C.
Förvaras torrt och svalt. Skall enbart användas i kombination med installationsverktyg TDUX-IT-16 (3430001)

Felaktig användning kan vara farligt.
Lägg inte händerna direkt på patronen omedelbart efter fyllning av TDUX. Köldskador kan uppstå.

preloader