Oval (delbar) kabelgenomföring FOSC-F; 1-2 kablar Ø5-18 mm Loop möjlig.

preloader