Används för att frånskilja mellan in- och utgående sida i en brytplint. Propparna utgör även en tydlig märkning av brytstället.

preloader