Används för att frånskilja mellan in- och utgående sida i en brytplint. Propparna utgör även en tydlig märkning av brytstället.
Finns i flera färger för eventuell adressering av trafiktyp.

preloader