Kopplingsplinten har en fast förbindelse mellan inkommande och utgående sida. Används där man inte har behov av frånskiljning
av par. Kan användas för t.ex. parallellbygling av plintens ena sida vid matning till parallelldistribution.
Kan även användas där överspänningsskydd önskas.
Max 1

preloader