Brytplinten har en brytande kontaktfunktion mellan inkommande och utgående sida. Används där man önskar möjlighet att
provmäta mellan inkommande och utgående

preloader